Kroens historie

Aarhusvej 4     8362 Hørning DK

T: +45 8692 1311

Kroens Historie

Hvad er Danske kgl. privilegerede kroer

Den første danske kro, som fik sit kongelige privilegium var Bromølle Kro på Sjælland i året 1198.

I 1283 bestemte Kong Erik Klippinge, at der skulle oprettes kroer ved de såkaldte kongeveje og færgesteder, som kongerne benyttede, når de rejste rundt i landet i embedes medfør.

Dr. Margrethe I bestemte i 1396, at der skulle være en kro for hver 4. mil, dette blev i 1522 ændret til hver anden mil. Efter reformationen i 1536 begyndte der at komme mange kgl. privilegerede kroer, og de sidste 3 fik deres privilegium i 1912.


Danmark har ca. 100 kgl. privilegerede kroer tilbage.

Nogle få er stadig som de har været i  århundreder, andre er måske brændt og bygget op igen. I Danmark har vi små 450 kroer, hvoraf ca. 100 er kgl. Privilegerede – danske kulturminder, som heldigvis er blevet bevaret. Nogle af kroerne finder du i hyggelige landsbyer, men langt de fleste ligger ude på landet i smukke omgivelser.

En kro er et værtshus eller en lille restaurant på landet, hvor der serveres mest traditionelle danske egnsretter Nord for Ejderen i Sønderjylland kaldes kro også for krog. Kroen er ofte centralt beliggende i landsbyen.

Kongelige privilegerede kroer var kroer med særlige rettigheder. De måtte udskænke spirituøse drikke og indlogere folk.


Af nogle af de mere kendte kroer kan b. la nævnes Rold Kro er en af landets ældste kroer. Den blev Kgl. Privilegeret ved forordning af Kong Frederik 5. i året 1747. Gennem tiderne har Rold Gammel Kro haft mange ejere. Bedst kendt blandt disse ejere er cirkusslægten Miehe, der ejede kroen i perioden 1895-1918. Det fortælles, at købet skyldtes en tilfældighed, idet Mieherne en stormfuld efterårsaften søgte logi for natten på kroen, men blev afvist på grund af deres miserable udseende efter den lange tur med hesteforspændte køretøjer i en forrygende snestorm. Det kunne have kostet privilegiet, men i stedet mødte Mieherne kort tid efter op, og opildnet af den tidligere hændelse købte de kroen og erhvervede herved den ejendom, der gennem mange år blev vinterhi for det efterhånden velkendte cirkus.

Hørning kro er kongelig privilegeret og kan spores tilbage til  år 1737 iflg. bevillingspapirer.

Horning Kro & Hotel ApS  Aarhusvej 4  DK 8362 Hørning   T +45 8692 1311   Hotel@horningkro.dk   CVR 3508 0558